A R T I S T S

Julia Adzuki

Julia Adzuki är konstnär och arbetar med akustisk och poetisk resonans, skapar instrument, performances och upplevelser som väcker sinnena. Född och uppvuxen i Australien, emigrerade hon till Sverige 2003. Julia har en MA i koreografi med specialisering i performativa praktiker från Stockholms Konstnärliga Högskola.

Sedan 2009 har Julia ett pågående samarbete med Patrick Dallard som SymbioLab och är initiativtagare och medlem i ljudkonstkollektivet Ljudtornet. Hon arbetar nu med temat miljösorg.

Julia Adzuki is an artist working with acoustic and poetic resonance, creating instruments, performances and experiences that awaken the senses. Born and raised in Australia, she emigrated to Sweden in 2003. Julia has an MA in choreography with specialization in New Performing Practices from Stockholm University of the Arts.

Since 2009 Julia has an ongoing collaboration with Patrick Dallard as SymbioLab and is the initiator and member of the sound art collective Ljudtornet. She is currently working with environmental lament.

Tomas Björkdal

Tomas Björkdal är kompositör och ljuddesigner som arbetar med gränsöverskridande scenkonst, installationer, audio walks och performance, ljudkonst och konstfilm. Han utgår gärna från egna ljudinspelningar - ofta platsspecifika - som sedan bearbetas. Tomas har gått EMS’ tonsättarutbildning och är utbildad ljuddesigner vid Dramatiska Institutet (StDH). Han har bland annat gjort musik och ljuddesign till ett flertal uppsättningar på Stockholms Stadsteater, samt interaktiva föreställningar tillsammans med scenkonstkollektivet MOLD. Tomas är också medlem i ljudkonstkollektivet Ljudtornet.

Tomas Björkdal is a composer and sound designer who works with cross-border performing arts, installations, headphone-based performances, sound art and art film. He works mainly with his own recorded sounds, often site-specific which are then processed. Tomas has attended EMS composer training and is a trained sound designer at the Dramatic Institute (StDH). He has made music and sound design for several performances at Stockholm City Theater. Together with the performing arts collective MOLD, he creates interactive performances. Tomas is also a member of the sound art collective Ljudtornet.

Patrick Dallard

Patrick Dallard arbetar som konstnär och konstpedagog i Deep Listening. Han är utbildad vid The Center for Deep Listening vid Rensselaer Polytechnic Institute i Troy (New York State, USA). Patrick har ett pågående samarbete med Julia Adzuki sedan 2009, i form av SymbioLab. Det var också genom Julias projekt Styx Lament som Patrick först mötte sorgesången som konstform, då han deltog i denna kollektiva gestaltning av sorg i Tasmaniens hotade urskog. Genom att skapa instrument utforskar Patrick ljud och dekomposition. Patrick är också medlem i ljudkonstkollektivet Ljudtornet.

Patrick Dallard works as an artist and art educator in Deep Listening, which he studied at Hola folkhögskola and The Center for Deep Listening in Rensselaer, Troy N.Y.. Since 2009 Patrick has an ongoing collaboration with Julia Adzuki as SymbioLab, and first experienced the practise of lament through Julia’s Styx Lament project. Patrick participated in this collective lament in the threatened old-growth forest in Tasmania. He explores sound and decomposing through creating instruments. Patrick is also a member of the sound art collective Ljudtornet.

Lisa Jeannin

Lisa Jeannin har sedan slutet på 1990-talet gjort poetiska och komplexa filmer, skulpturer och installationer, som visar ett drömskt och ofta komiskt universum. Hon är utbildad vid the Art Academy of s’Hertogen Bosch, Holland och Konsthögskolan i Malmö. Utställningar i urval: ”The Chironium”, Den Frie, Copenhagen,  "Beyond the Sea", Malmö Konstmuseum, ”Le Sous-Marin”, Underlandet, Kulturhuset Stadsteatern, ”Enter the Wild”, Base Alpha, Antwerpen, "As Above So Below", Jönköpings Länsmuseum /Österängens Konsthall

Lisa Jeannin has been making poetic and complex films, sculptures and installations since the late 1990s, depicting a dreamy and often comic universe. She is educated at the Art Academy of s’Hertogen Bosch, Holland and Malmö Academy of the Arts. Selected exhibitions: ”The Chironium”, Den Frie, Copenhagen,  "Beyond the Sea", Malmö Konstmuseum, ”Le Sous-Marin”, Underlandet, Kulturhuset Stadsteatern, ”Enter the Wild”, Base Alpha, Antwerpen, "As Above So Below", Jönköpings Länsmuseum /Österängens Konsthall

Rolf Schuurmans

Rolf Schuurmans kommer från Nederländerna där han studerade skulptur på konsthögskolan i Tilburg på 90-talet. Redan då skapade han interaktiva skulpturer som också fungerade som instrument. Att arbeta tvärvetenskapligt har alltid varit grunden i hans konstnärskap, och i samarbeten med andra konstnärer och musiker Under 14 år samarbetade han med Lisa Jeannin där de gjorde installationer och performance som ofta innehöll animerade filmer som de också gjorde musiken till. Rolf är också medlem i ljudkonstkollektivet Ljudtornet.

​​Rolf Schuurmans comes from the Netherlands where he studied sculpture at the Tilburg Academy of the Arts in the 90s. Already then, he created interactive sculptures that were also instruments. Working interdisciplinary has always been the basis of his art and in collaborations with other artists and musicians. For 14 years he collaborated with Lisa Jeannin making installations and performances that often included animated films that together they also made the music for. Rolf is also a member of the sound art collective Ljudtornet.

Johanna Törnqvist

Johanna Törnqvist arbetar i gränslandet mellan konsthantverk, slöjd, mode och konst. Hon utgår från återbrukat textilt material och förpackningsmaterial i plast och använder i sitt arbete skräp från sin egen, sin familjs och sina vänners dagliga konsumtion. Med ett ben förankrat i hantverket och ett stadigt fast i konsumtionskritikens mylla bygger Johanna Törnqvist ihop tradition och samtid och sätter fingret på värderingen av vår tids material.

Johanna Törnqvist works in the borderland between arts and crafts, handicraft, fashion and art. Her work is based on recycled textile material and plastic packaging, rubbish from her own, her family's and her friends' daily consumption. With one foot anchored in craft and the other firmly planted in consumer criticism, Johanna Törnqvist binds tradition and the contemporary together with a finger on the pulse of material valuation in our time.

David Carmel

David Carmel är en skådespelare, regissör och pedagog och har sedan han gick ut Teaterhögskolan i Luleå 2003 varit frilans och arbetat på flera teatrar runt om i Sverige bl a. Norrbottensteatern, Länsteatern Örebro, Dalateatern, Teater Västernorrland och Stockholms Stadsteater mm. Under scenskolan så mötte David clown och maskteater som efter vidareutbildningen Clownhalvåret på Stockholms konstnärliga högskola (2006/2007) har blivit hans huvudsakliga konstnärligs fokus i alla olika yrkesroller han är verksam i. David är är knuten till den multidisciplinärt teatergruppen Långsjo: teater och arbetar även som sjukhusclown, främst för vuxna inom bl a demensvård och palliativ vård.

David Carmel is an actor, director and educator. Since he graduated from the Theater Academy in Luleå in 2003 he has been working freelance and with several theaters around Sweden including Norrbottensteatern, Länsteatern Örebro, Dalateatern, Teater Västernorrland and Stockholms Stadsteater etc. During theater school David met clown and mask theater, which after further education ‘The Clown semester’ at Stockholm University of the Arts (2006/2007) has become his main artistic focus in all the different professional roles he is active in. David is affiliated with the multidisciplinary theater group Långsjo: theater and also works as a hospital clown, mainly for adults in, among other things, dementia care and palliative care.

arrangeras av | arranged by Fungus Kingdom studios & SymbioLab     

i samarbete med | in collaboration with Uppsla Universitet 

med stöd av | with support from The Seed Box & Studiefrämjandet   

Kontakta The Shit Projekt projektledarna


Johanna Törnqvist:   yohannamaria@hotmail.com

Julia Adzuki:   julia.adzuki@gmail.com