GNESTA

Ta med din mobiltelefon och hörlurar för ljudvandring 

|

Bring your mobile and headphones for the soundwalk

1.  Kontemplativ Skit | Contemplative Shit

Soundwalk av Julia Adzuki och Tomas Björkdal

Vattentornet, Skolgatan 12


2.   Fekalie-safari

Performance och objekt av Rolf Schuurmans och Patrick Dallard

Reningsverket, Ågatan 8, längs Sigtunaån


3.   Jordens Bankett

Performance och installation av Johanna Törnqvist och Julia Adzuki

Reningsverket, Ågatan 8, längs Sigtunaån


4.   Shitopia

Ljudinstallation av Tomas Björkdal och Julia Adzuki

längs Sigtunaån


5.   Dass-wagon

Interaktiv installation av Patrick Dallard

Fungus Kingdom studios, Nibblegatan 11


6.   Fosforos

en performance av Lisa Jeannin och David Carmel

Fungus Kingdom studios, Nibblegatan 11

arrangeras av | arranged by Fungus Kingdom studios & SymbioLab     

i samarbete med | in collaboration with Uppsla Universitet 

med stöd av | with support from The Seed Box & Studiefrämjandet   

Kontakta The Shit Projekt projektledarna


Johanna Törnqvist:   yohannamaria@hotmail.com

Julia Adzuki:   julia.adzuki@gmail.com