A B O U T

En konstpromenad längs Sigtunaån i Gnesta

i samband med Gnesta Konstrunda

4 september 2021


The Shit Project är ett samarbete mellan sju konstnärer från Fungus Kingdoms ateljéer i Gnesta och fyra forskare från Uppsala Universitet som arbetar med forskning kring avlopp, reningsverk och matavfall i projektet “Waste Values”.


Projektet visades i form av en konstpromenad som avgår från Vattentornet i Gnesta, förbi reningsverket och utmed Sigtuna ån, där ett flertal evenemang kommer hända längs vägen.

Här finns KARTA och information om KONST.


Deltagande konstnärer:

Patrick Dallard, Lisa Jeannin, Tomas Björkdal, Johanna Törnqvist, Rolf Schuurmans, David Carmel och Julia Adzuki.

Mer information om konstnärerna.


Deltagande forskare:

Björn Wallsten, Malin Ideland, Tora Holmberg och Sebastian Abrahamsson.


Koncept och koordinering:

Julia Adzuki och Johanna Törnqvist


Documentation:

Tomas Björkdal


Mer information om Uppsala Universitet forskningsgrupp

Waste Values finns här:

https://www.soc.uu.se/research/waste-values


Ladda ner forska rapporten 'Gnissel i Maskinteriet - avfallshantering i den cirkulära ekonomin' här:

An art walk along the Sigtuna river in Gnesta

In conjunction with Gnesta Open Studios

4 Septmeber 2021


The Shit Project is a collaboration between seven artists from Fungus Kingdom studios in Gnesta and four researchers from Uppsala University who work with research on sewage, treatment plants and food waste in the project "Waste Values".


The project was shown in the form of an art walk that departs from the Water Tower in Gnesta, past the treatment plant and along the Sigtuna river, where several events will take place along the way. Here is the MAP and information about the ART.


Participating artists:

Patrick Dallard, Lisa Jeannin, Tomas Björkdal, Johanna Törnqvist, Rolf Schuurmans, David Carmel och Julia Adzuki.

More information about the artists.


Participating researchers:

Björn Wallsten, Malin Ideland, Tora Holmberg och Sebastian Abrahamsson.


Concept and coordination:

Julia Adzuki and Johanna Törnqvist


Documentation:

Tomas Björkdal


More information about Uppsala University research group

Waste Values can be found here:

https://www.soc.uu.se/research/waste-values



ÖSP tidningsartikel:

arrangeras av | arranged by Fungus Kingdom studios & SymbioLab     

i samarbete med | in collaboration with Uppsla Universitet 

med stöd av | with support from The Seed Box & Studiefrämjandet   

Kontakta The Shit Projekt projektledarna


Johanna Törnqvist:   yohannamaria@hotmail.com

Julia Adzuki:   julia.adzuki@gmail.com