Projekt beskrivning


Idé

Syftet är att samla konstnärer och vetenskapliga forskare kring ämnet kommunalt avloppssystem. Projektet kommer inledas med en workshop som i ett processbaserat samarbete leder fram till evenemanget The Shit Project. Konstnärerna kommer att fördjupa sig i forskningsmaterialet och arbeta gränsöverskridande mellan konst och vetenskap för att utveckla konstnärliga och filosofiska idéer.

Deltagare i projektet är sju konstnärer från Fungus Kingdoms ateljéer i Gnesta och fyra forskare från Uppsala Universitet som arbetar med forskning kring avlopp, reningsverk och matavfall i projektet “Waste Work in the Sustainability Economy: Transforming Values of Biological Waste”.

Konstnärer: Patrick Dallard, Lisa Jeannin, Tomas Björkdal, Johanna Törnqvist, Rolf Schuurmans, David Carmel och Julia Adzuki.

Forskare: Björn Wallsten, Malin Ideland, Tora Holmberg och Sebastian Abrahamsson.


Bakgrund

Den ursprungliga idén för The Shit Project är Sigtuna ån som flyter precis utanför Fungus Kingdoms

ateljéer och som för med sig en pregnant doft från närliggande reningsverk. Fungus Kingdom är vår

arbetsplats, en kollektiv ateljé där sju konstnärer arbetar inom områdena skulptur, performance, teater,

ljudkonst, film, kostym, dans, alkemi och skrivande.

Vi diskuterade om vi kunde göra något kreativt av den där doften och dess ursprung? Kan konst vara en katalysator för kommunalt avlopp i framtiden? Kan vi använda oss av effektiva mikroorganismer (EM) i samband med rening av avloppsvatten? Finns det en ljusare framtid för mänskligt gödsel? Går det att

blanda avloppsavfall med matavfall?

Kanske är den största utmaningen när det gäller att ta itu med problemen relaterade till mänskligt avlopp och avfall att ändra synsätt, vanor och beteenden.


Evenemang

Idéer och kunskap som kommer fram genom samarbetet mellan konstnärer och forskare kommer resultera i ett evenemang i september 2021.

The Shit Project kommer visas för allmänheten den 4 september i samband med Gnesta Konstrunda i form av en konstpromenad som avgår från Vattentornet i Gnesta, förbi reningsverket och utmed Sigtuna ån, där ett flertal evenemang kommer hända längs vägen.

Björn Wallsten som sammankallat forskargruppen kommer finnas på plats och prata om aktuell forskning på temat. Evenemanget kommer vara av intresse för människor i alla åldrar och väcka frågor om vårt förhållande till avfall och avlopp - det vi alla gör, men ingen talar om.

The Shit Project skapas med stöd från The Seed Box via Uppsala Universitet, vilket täcker bara en dags offentligt visning. 

Mer information om Uppsala Universitet forskningsgrupp Waste Values finns här:

https://www.soc.uu.se/research/waste-values


The Shit Project skapas med stöd av:

Kontakta The Shit Projekt projektledarna


Johanna Törnqvist:   yohannamaria@hotmail.com

Julia Adzuki:   julia.adzuki@gmail.com